Domska dijaška skupnost bo v šolskem letu 2021/2022 delovala pod vodstvom predsednice Estere Koželjnik in njene namestnice Ane Zoje Dobnik. Za beleženje srečanj pa bo poskrbela Karina Horvat.

Domska dijaška skupnost si je v letošnjem šolskem letu zastavila različne cilje in si zamislila razne akcije, ki bodo pripomogle k medsebojnemu povezovanju, bogatenju vsakdana v dijaškem domu in osebnostni rasti posameznikov. Pri uresničevanju zastavljenih ciljev jim bosta z veseljem pomagala mentorja Kristijan Ploj in Petra Krajnik.

Domsk 2021 22