Smo pestra vzgojna skupina, ki jo sestavlja 31  dijakov in dijakinj drugih, tretjih in četrtih letnikov različnih srednjih šol. Ker večino čaka letos matura, je posebno napeto. Med sabo se dobro razumemo, radi kaj zapojemo, se pogovorimo in poveselimo. Vsi upamo, da bomo v tem malce posebnem šolskem letu čim več časa prebili v dijaškem domu. Najdete nas v četrtem nadstropju. Vzgojitelj 5. vzgojne skupine je Dragan Abram.

Utrinek iz maše vzgojne skupine:

5VS 2020 21