Svet staršev

  1. VS: g. Vlado Vinkovič
  2. VS: ga. Petra Starovasnik Dumić, predsednica
  3. VS: ga. Erika Božič
  4. VS: ga. Barbara Jazbec
  5. VS: g. Majid Alkara
  6. VS: ga. Ana Gomboc

 

Vzgojiteljski zbor v šolskem letu 2020/21:

 

Lidija Hamler, ravnateljica

Primož Lorbek, duhovni asistent

Petra Krajnik, vzgojiteljica 1. vzgojne skupine

Anja Rozoničnik, vzgojiteljica 2. vzgojne skupine

Mateja Tomšić, vzgojiteljica 3. vzgojne skupine

Kristijan Ploj, vzgojitelj 4. vzgojne skupine

Dragan Abram, vzgojitelj 5. vzgojne skupine

Barbara Skralovnik, vzgojiteljica 6. vzgojne skupine

Helena Smonkar, nadomeščanje v 3. vzgojni skupini