Slovenščina (Slovenia)

 

Dragi bodoči dijaki in dijakinje, spoštovani starši!

V šolskem letu 2018/2019 bomo na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v prvi letnik sprejeli 112 dijakov in dijakinj (od tega 30 v inovativni oddelek). Vpis tudi na naši gimnaziji poteka v skladu z Rokovnikom za vpis v srednje šole 2018/2019.

V primeru, da se bo preveč dijakov vpisalo v inovativni razred, se bo upoštevala omejitev vpisa glede na kriterije, ki veljajo v primeru omejitve vpisa na gimnazijo.

Še nekaj informacij, ki so vam lahko v pomoč pri vaši odločitvi:

  • na šoli kot prvi tuji jezik poučujemo angleščino in nemščino;
  • kot drugi tuji jezik se lahko odločite za učenje angleščine (dijaki z nemščino kot prvim tujim jezikom), nemščine (na osnovni ali nadaljevalni ravni), francoščine ali španščine;
  • na voljo so vam naslednji izbirni predmeti: ekologija, šport ali latinščina, dijaki v inovativnem oddelku pa imajo kot dodatni predmet informatiko;
  • lahko se odločite za vpis v inovativni oddelek, kjer je v pouk in šolsko ter domače delo vključeno delo s tabličnim računalnikom;
  • na šoli poteka veliko zanimivih projektov, v katere so dijakinje in dijaki aktivno vključeni (npr. mednarodna sodelovanja in izmenjave, eTwinning, tutorstvo, »city volunteers«, animatorstvo, športni tabori, tabori za nadarjene dijake...).

Kontaktne informacije lahko dobite na tel. številki: 059 092 215.

Alenka Tarkuš, prof., svetovalna delavka

 

SgAMS2

sportnikom prijazno iko1

izbrani logo

mlad logo

microsoft showcase school

msdnaa

stipendijski sklad

Back to top