Slovenščina (Slovenia)

Šolska maturitetna komisija

Predsednik: dr. Samo Repolusk, prof.

Namestnica predsednika: Vlasta Praprotnik, prof.

Tajnica: Anica Lorenčič Rukav, prof.

Notranji člani:

  • Urška  Koren, prof.
  • dr. Mihael Gojkošek, prof.
  • Maja Tuš Kolarič, prof.
  • Bojana Panevski, prof.

Zunanje člane imenuje RIC.

Komisija za notranji nadzor pri maturi:

  • Manica Medved, prof.
  • dr. Ivo Kerže, prof.
  • Mirko Đukić, prof.

Pravilnik o maturi

Na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška velja enak pravilnik o maturi kot na vseh ostalih slovenskih šolah. Vse o tem najdete na strani Republiškega izpitnega centra.

Šolski maturitetni koledar

Na gimnaziji Antona Martina Slomška velja enak šolski in maturitetni koledar, kot na vseh ostalih gimnazijah v Sloveniji. Najdete ga lahko na tej povezavi.

sportnikom prijazno iko1

izbrani logo

mlad logo

microsoft showcase school

msdnaa

stipendijski sklad

Back to top