Slovenščina (Slovenia)

Dodatna vrednost Škofijske gimnazije so za mnoge dijake zdaj že tradicionalni sezonski športni tabori. Namen taborov je tako nadgradnja ur redne športne vzgoje, izbirnega predmeta šport in interesne športne dejavnosti kot tudi športno druženje z vrstniki. Na taborih spodbujamo interese dijakov in bogatimo njihov prosti čas, oblikujemo pozitivne vedenjske vzorce, omogočamo uveljavljanje posameznika, krepimo zdrav občutek samozavesti in zaupanja vase. Razvijamo sposobnost prenašanja naporov in socialnih veščin.

Športni tabori so razporejeni skozi šolsko leto tako, da zaobjamemo vse sezonske športne aktivnosti. Začnemo z jesenskim taborom na Rogli, sledi zimovanje in za konec šolskega leta uživamo na plažah čudovite Baške na otoku Krku.

Nikola Bistrović, prof.

sportnikom prijazno iko1

izbrani logo

mlad logo

microsoft showcase school

msdnaa

stipendijski sklad

Back to top