Inovativni oddelek smo na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška prvič vpisali v šolskem letu 2012/13, takrat 33 dijakinj in dijakov v 1.d razredu.

 

Kaj je učenje 1:1? DSC 1069

Učenje 1:1 vključuje enega dijaka, eno napravo (tablični računalnik ali pametni telefon), interaktivna gradiva in individualizirano učno izkušnjo, ki se lahko izvaja kjerkoli in kadarkoli. Vsak dijak se lahko poveže z učiteljem ali drugimi učenci in strokovnjaki, dostopa do multimedijskih virov, e-gradiv, e-učbenikov, programske učne opreme, orodij in aplikacij. Tako so omogočeni sodelovanje in povratne informacije.

Zakaj učenje 1:1?

V družbi poteka nenehna diskusija o smiselnih načinih uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) pri poučevanju in učenju. Na Škofijski gimnaziji A. M. Slomška z jasno in s podprto vizijo ter s kulturo celotne šolske skupnosti izkoriščamo prednosti, ki so jih pokazale raziskave o učenju 1:1:Inovativci 2

 • vsak dijak lahko širi svoje ideje, postavlja vprašanja in raziskuje možne odgovore na vprašanja;
 • povezovanje dijakov v socialne mreže veča sodelovalno kulturo, ostri in širi mišljenje ter krepi intelektualno radovednost;
 • povečuje učne možnosti za dijake z dostopom do informacij kjerkoli in kadarkoli;
 • omogoča večsmerno komunikacijo in sodelovanje med učiteljem in dijakom, ter razširja učenje izven razreda kot sestavni del življenja;
 • povečuje neodvisnost, samoiniciativnost, kreativnost in druge sodelovalne veščine;
 • razširja formalno skupnost učenja in vključi starše, različne strokovnjake in druge ljudi.

Cilj inovativnega poučevanja je omogočiti dijakom in dijakinjam razvijanje kompetenc, ki so v 21. stoletju najbolj potrebne: ustvarjalnost, komunikacija, kritično mišljenje, sodelovanje in reševanje problemov. Konceptualna ideja pedagogike 1:1 je tudi v spodbujanju učiteljev in učiteljic, ki izboljšujemo svoje poučevanje v razredu tudi s smiselno uporabo IKT pri delu z interaktivnimi viri. Seveda pa na šoli spodbujamo razvijanje tudi drugih ciljev:

 • postati odgovoren in aktiven državljan povezanega sveta;
 • razvijati kreativne ideje in jih učinkovito predstaviti;
 • reševati probleme z relevantnimi informacijami in s smiselno uporabo IKT;
 • biti kritičen pri iskanju, vrednotenju in uporabi informacij iz različnih medijev;
 • poleg intelektualnega razvoja skrbeti tudi za telesni in duhovni razvoj.

21. novembra 2013 smo dobili pomembno priznanje za dotedanje delo: postali smo prva slovenska Microsoftova mentorska šola.

 

DSC 1059Od šolskega leta 2018/19 naprej smo spremenili koncept dela s pametnimi napravami pri pouku. Dijaki ne dobivajo več v trajno last cenejših tablic, ampak smo šolo opremili z mobilno učilnico s kvalitetnejšimi tablicami iPad, ki jih dijaki nato uporabljajo v šoli. Poleg teh lahko dijaki pri pouku uporabljajo tudi svoje pametne telefone (ali tablice) v skladu z navodili profesorjev.

Od šolskega leta 2021/22 smo v vseh prvih letnikih začeli poučevati z inovativnimi pristopi, zato ni inovativen le en oddelek, ampak vsi. Konec koncev smo takšni postali tudi zaradi izkušnje poučevanja na daljavo v zadnjih dveh letih.

dr. Samo Repolusk, ravnatelj