Šolski razvojni tim

Člani Šolskega razvojnega tima:

Irena REBOLJ KRANER, ravnateljica
Mojca KELBIČ ĐAJIĆ, vodja
Manica MEDVED, članica
Bernardka RADEJ, članica
Jožica BRECL, članica in
Mirko ĐUKIĆ, član.

Smernice dela:

Razvoj digitalne kompetence (Bernardka Radej, Mirko Đukić), za katero si prizadevamo predvsem v inovativnih oddelkih.

Razvoj socialne kompetence (nenasilje, strpnost, sodelovanje, spoštovanje itd.), ki je ena izmed smernic vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj na Kolegiju ministra za šolstvo in šport. Za njeno uresničevanje si prizadevamo pri svojem delu v razredu kot strokovnjaki posameznih področij in kot razredniki na razrednih urah.

Razvoju te kompetence vsako leto namenjamo tudi t. i. projektni dan, 10. december, ki smo ga poimenovali Dan človekovih in božjih pravic. V letošnjem šolskem letu bomo posebno pozornost posvetili razmisleku o etični in moralni odgovornosti pri odločitvi za splav. V ta namen si bomo skupaj ogledali film Oktobrski otrok, vsako življenje je čudovito.

Učenje učenja (Alenka Tarkuš), uresničevanje še ene od kompetenc 21. stoletja. V letošnjem letu tej kompetenci namenjamo posebno pozornost.

Medpredmetno povezovanje in timsko poučevanje. Že pred leti smo se odločili, da bomo vzpodbujali medpredmetno sodelovanje, saj smo prepričani, da takšno sodelovanje pelje do t. i. holističnega znanja dijakov. 22. april, Dan Zemlje, smo izbrali za dan vsesplošnega medpredmetnega povezovanja.

Dan smo osmislili s posameznimi tematikami po letnikih:
1. letnik se posveča problemom onesnaževanja vodovja in pomenu vodovja za preživetje človeštva;
2. letnik se je posvečal Frančišku Asiškemu in njegovemu odnosu do narave;
3. letniki so razmišljali o posledicah globalnega segrevanja in
4. letniki so ta dan posvetili ozaveščanju posledic atomske energije.

10. december, Dan človekovih in božjih pravic