Na dan 24. 4. 2023 je na ŠgAMS na 84 razpisanih mest, ki so v šolskem letu 2023/2024 na voljo za vpis v 1. letnik, oddanih 91 prijav.

Nadaljnje informacije in navodila bomo prijavljenim kandidatom v skladu z rokovnikom za vpis

(https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Rokovniki/Rokovniki-2023-2024/Rokovnik-za-prijavo-kandidatov-in-izvedbo-vpisa-v-1-letnik-programov-NPI-in-SPI-SSI-in-GIM-za-solsko-leto-2023-2024.pdf)

posredovali do 29. 5. 2023.

Za več informacij lahko pokličite šolsko svetovalno delavko Alenko Tarkuš – 059092215.