Podatki za plačilo vpisnine:

Zavod Antona Martina Slomška, Vrbanska c. 30, 2000 Maribor

Vpisnina

Znesek: 30 €

TRR: SI56 24100-9003950677             Sklic: SI00 - 29128