V šolskem letu 2009/10 smo pričeli izvajati razširjeni program Petje pred mutacijo za otroke od 8. leta starosti. Izvajamo ga v 45-minutnem in 60-minutnem tedenskem obsegu:

- 1 x 45 min, priporočena starost otrok med 8 in 10 let;

- 2 x 30 min, priporočena starost otrok 11 let in več;

Pouk poteka v skupini treh učencev.

V šolskem letu 2010/11 smo uvedli razširjeni program Komorna igra. Izvajamo ga v obsegu 1 x 60 minut tedensko. Namenjen je učencem, ki so zaključili nekaj razredov individualnega pouka instrumenta in želijo ohraniti stik z instrumentom ter gojiti glasbeno poustvarjanje v manjših skupinah.

V šolskem letu 2011/12 smo pričeli z izvajanjem razširjenega programa Balet za odrasle - rekreativnim program v obsegu dvakrat po 60 minut, namenjenim vsem, ki želijo bodisi nadaljevati svojo baletno pot v ljubiteljski obliki, bodisi tistim, ki so v mladosti imeli željo po tovrstnem plesu in jo sedaj želijo realizirati.

Posameznikom, ki po predmetniku presegajo zgornjo starostno mejo pričetka poučevanja določenega instrumenta, je omogočeno izobraževanje znotraj razširjenega (nadstandardnega) programa.