Domska dijaška skupnost bo v šolskem letu 2022/2023 delovala pod vodstvom predsednice Lucije Fric in njene namestnice Karine Horvat. Za beleženje srečanj pa bo poskrbela Sara Koželjnik.

V letošnjem šolskem letu so si dijaki zamislili različne akcije in dejavnosti, ki bodo pripomogle k medsebojnemu povezovanju in bogatenju vsakdana v dijaškem domu. Pri uresničevanju zastavljenih ciljev jim bosta z veseljem pomagala mentorica Petra Krajnik in duhovni asistent Klemen Gartner.

 domska skupnost2022