Svet staršev

  1. VS: ga. Simona Kustec Šandor
  2. VS: ga. Petra Starovasnik Dumić
  3. VS: ga. Darja Pečnik
  4. VS: ga. Barbara Jazbec
  5. VS: g. Vlado Vinkovič
  6. VS: ga. Ana Gomboc

 

Vzgojiteljski zbor v šolskem letu 2021/22:

 

Lidija Hamler, ravnateljica

Klemen Gartner, duhovni asistent

Petra Krajnik, vzgojiteljica 1. vzgojne skupine

Anja Rozoničnik, vzgojiteljica 2. vzgojne skupine

Mateja Tomšić, vzgojiteljica 3. vzgojne skupine

Kristijan Ploj, vzgojitelj 4. vzgojne skupine

Dragan Abram, vzgojitelj 5. vzgojne skupine

Barbara Skralovnik, vzgojiteljica 6. vzgojne skupine

David Gungl, nadomeščanje v 3. vzgojni skupini