Svet staršev

  1. VS: g. Vlado Vinkovič
  2. VS: ga. Petra Starovasnik Dumić
  3. VS: ga. Tatjana Kavšek
  4. VS: ga. Mateja Adamič
  5. VS: ga. Cecilija Piko
  6. VS: ga. Ana Gomboc

 

Vzgojiteljski zbor v šolskem letu 2022 / 23:

 

Lidija Hamler, ravnateljica

Klemen Gartner, duhovni asistent

Petra Krajnik, vzgojiteljica 1. vzgojne skupine

Anja Rozoničnik, vzgojiteljica 2. vzgojne skupine

Urška Senekovič, nadomeščanje v 3. vzgojni skupini

Kristijan Ploj, vzgojitelj 4. vzgojne skupine

Dragan Abram, vzgojitelj 5. vzgojne skupine

Helena Smonkar, vzgojiteljica 6. vzgojne skupine

Mateja Tomšić, odsotna

20220921 DSC08558