Na ZAMS smo imeli nov produktiven sestanek v okolju Zoom, kjer sta na Mirko Đukić in Jakob Murko predstavila naloge, ki nas čakajo v tem šolskem letu. Poudarek je bil na pripravi primerov uporabe in prevajanju orodja. V tem šolskem letu nas čaka še izvajanje pilotnih primerov in zaključna konferenca projekta.

Screenshot 1

V četrtek, 8. 9. 2022 se je sestalo vodstvo ALTII projekta na ZAMS, kjer je dosedanjo vlogo koordinatorja projekta iz rok Sandre Puhek prevzel Marko Grobler. Pogovor je tekel tudi o aktivnostih projekta v tem šolskem letu.

Skupinska 8.9.2022

Član naše ALTII ekipe Jakob Murko se je udeležil spletnega srečanja imenovanega O1.A1.9 AudIT Testing with partners workshop. Na spletnem srečanju nam je Juraj Petrović iz partnerja FER demonstriral uporabo orodja AudIT v podrobnostih: kako ustvariti sejo vprašanj kot predavatelj, kako odgovarjati na izbirna in tekstovna vprašanja, kako analizirati rezultate, jih vizualizirati, združiti v skupine po Jaro–Winkler metodi podobnosti besedil. Po predstavitvi smo podali nekaj koristnih komentarjev za izboljšavo orodja, ki ga bodo še izboljšali, prav tako pa smo Slovenci, ki sodelujemo pri projektu poskrbeli pa prevod uporabniškega vmesnika v slovenščino. Vse kaže, da bo nastal kvaliteten ARS sistem, ki bo razširil trenutne možnosti, ki jih ponujajo obstoječi sistemi.

Ko bo orodje pripravljeno za širšo javnost pa se vam javimo z novimi informacijami.

Lep pozdrav, ekipa ALTII na ZAMS

Na ZAMS smo imeli 19. 8. 2022 prvo srečanje šolskega tima za ALTII v tem šolskem letu. Na srečanju smo se naučili uporabljati orodje AUDIT, ki nam omogoča enostavno merjenje odziva dijakov. Seznanili smo se tudi z nalogami, ki nas čakajo v tem šolskem letu, med drugim tudi priprava in izvedba šolske ure s tem orodjem in organizacija projektnega srečanja na našem zavodu.

Lep pozdrav, ekipa ALTII na ZAMS

IMG 1804

Sodelujemo v novem mednarodnem projektu Aktivno učenje s pomočjo izboljšane interaktivnosti (ALTII), katerega cilj je razvoj spletnega orodja AudIT, ki bo omogočal in olajšal sprotno preverjanje učencev in njihovo komunikacijo z učitelji. Projekt traja od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023.

V projektu sodelujejo partnerji iz Estonije, Hrvaške in Slovenije, ki bodo izobrazili in z izkušnjami opremili izvajalce, da bodo oblikovali smernice in primere dobrih praks na področju interaktivnosti v izobraževanju.

Preberite si več tukaj: ALTII_1st-newsletter_FINAL.pdf!