Biološki krožek je izbirna dejavnost, ki se izvaja v različnih časovnih terminih po dogovoru z dijaki. Namen krožka je priprava na šolsko in državno tekmovanje iz znanja biologije ter tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Prav tako pri tej dejavnosti spoznavamo naravne znamenitosti v okolici šole in mesta Maribor.

V okviru dejavnosti predstavimo Zavod za varstvo narave. Vključujemo se v projekte s področja varovanja okolja.

V biološkem laboratoriju opravimo dodatne laboratorijske vaje, ki omogočajo raziskovalni pristop, medpredmetno povezovanje ter korelacijo med biološko teorijo in prakso.

mentorici: mag. Jožica Brecl, prof. in Anica Lorenčič Rukav, prof.

 

IMG 5281  IMG 5319

IMG 5320  IMG 5277