Razvojno središče talentov (RAST) je projekt, ki je sofinanciran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in Republike Slovenije. Osrednji cilj projekta je zagotoviti podporno okolje za delo z nadarjenimi dijaki. Naša šola se v projekt vključuje s svojimi aktivnostmi, ki jih prijavlja v sofinanciranje, dijaki in profesorji pa se lahko vključijo tudi v aktivnosti, ki so organizirane izven naše šole. V šolskem letu 2017/18 smo v sklopu razpisa RaST organizirali projekt Astronomska dan in noč. S sredstvi, pridobljenimi na razpisu, smo v šolski telovadnici postavili prenosni planetarij ter si privoščili vikend astronomskega opazovanja na Pohorju.

koordinator na šoli: dr. Mihael Gojkošek, prof.

 

RaST1  RaST2