20180407 100705

 

Fizikalni krožek je izbirna interesna dejavnost, pri kateri se dijaki in profesor srečujemo enkrat tedensko. Krožek na nek način nadomešča dodatno uro izbirnega naravoslovnega predmeta, dijakom pa omogoča poglabljanje znanja z obravnavo posebnih ciljev in izbirnih vsebin učnega načrta za fiziko. Namen krožka je priprava na šolsko, regijsko in državno tekmovanje iz fizike ter spoznavanje z zanimivimi fizikalnimi temami, ki ne pridejo na vrsto pri rednem pouku.

mentor Jakob Murko, prof.