Pri kemijskem krožku dijaki spoznajo, razumejo ter znajo uporabljati kemijska dejstva in definicije, kemijski jezik za kvali- in kvantitativni opis snovi ter osnovno laboratorijsko opremo, reagente in varnostne ukrepe.

Dijaki razlikujejo med različnimi vrstami kemijskih podatkov in informacij, rešujejo preproste kemijske probleme z uporabo znanja v novih situacijah, uporabljajo laboratorijsko opremo, sestavljajo aparature, opazujejo spremembe ter izvajajo meritve, varno eksperimentirajo in pravilno ravnajo z odpadnimi kemikalijami.

Kemijski krožek, kjer obravnavamo dodatne in izbirne vsebine, poteka enkrat tedensko. Dijaki se na ta način pripravljajo na šolsko in državno tekmovanje iz znanja kemije.

mentorica Andreja Navršnik Kačič, u.d.i.

 

IMG 5287  IMG 5289

IMG 5290   IMG 5308