V evropskem projektu Digital School Rewards smo ena od 5 pilotnih šol v Sloveniji. Dijaki, učitelji in vodstvo šole sodelujemo v projektu, kjer na podlagi samoevalvacijskega orodja SELFIE ocenjujemo naše stanje v zvezi s strategijo in praktično uporabo digitalnih tehnologij za poučevanjein učenje.

Predstavitev projekta je tudi na https://projekt.sio.si/priznanje-digitalna-sola-digital-schools-awards/.