Zaposleni

Slika zbornice avgust 2020 1

Kolektiv Škofijske gimnazije A. M. Slomška v šolskem letu 2020/21

 

Ravnatelj
dr. Samo Repolusk, prof. matematike


Aktiv učiteljev slovenščine
vodja: Alenka Bratuša, prof. slovenščine
Monika Walter, prof. slovenščine in nemščine
Vida Ifko, prof. slovenščine in umetnostne zgodovine
dr. Ivo Kerže, prof. filozofije in slovenščine


Aktiv učiteljev matematike
vodja: Mojca Tomšič, prof. matematike
Urška Koren, prof. matematike
Karmen Hebar, prof. matematike


Aktiv učiteljev angleščine in španščine
vodja: Bojana Panevski, prof. angleščine in slovenščine
Danijela Žegarac, prof. angleščine in francoščine
Andreja Vidmar, prof. angleščine in slovenščine
Helena Gornik, prof. španščine in angleščine


Aktiv učiteljev nemščine
vodja: Marko Grobler, prof. nemščine in angleščine
Manica Medved, prof. nemščine
mag. Milanka Sobočan, prof. nemščine in angleščine


Aktiv učiteljev humanistike
vodja: Tadej Kušar, prof. glasbe
Maja Tuš Kolarič, prof. zgodovine umetnosti in teologije
Martina Ješovnik, prof. latinščine

Aktiv učiteljev naravoslovja
vodja: mag. Jožica Brecl, prof. biologije
Andreja Navršnik Kačič, uni. kem. teh.
Mirko Đukić, prof. informatike
Anica Lorenčič Rukav, prof. biologije in kemije
Jakob Murko, prof. fizike
Kristina Pajek, prof. fizike


Aktiv učiteljev družboslovja
vodja: mag. Damjana Krivec Čarman, prof. zgodovine
Marija Repina, prof. zgodovine in geografije
Bernardka Radej, prof. sociologije in geografije
Mojca Kelbič Đajić, prof. geografije


Aktiv učiteljev dušeslovja
vodja: dr. Ivo Kerže, prof. filozofije in slovenščine
Barbara Babšek, univ. dipl. psih., učiteljica psihologije
Robi Sekavčnik, duhovnik, učitelj vere in kulture
Fani Pečar, prof.
dr. Mateja Pevec Rozman


Aktiv učiteljev športne vzgoje
vodja: Andreja Šverc, prof. športne vzgoje
Sebastjan Mihajlović, prof. športne vzgoje
Nikola Bistrović, prof. športne vzgoje
Peter Medved, prof. športne vzgoje
Klemen Pačnik, študent Fakultete za šport


Ostali sodelavci
Alenka Tarkuš, prof., svetovalna delavka
Brigita Žaucer, laborantka
Jože Roškar, tajnik


Tehnični sodelavci
Aljoša Pisnik, hišnik
Olga Fišer, čistilka
Helena Štifter, čistilka
Petra Štifter, čistilka

 

Svet staršev

Svet staršev se sestaja večkrat letno, da obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko, daje pobude, organizira druženje učiteljev, staršev in dijakov (športna in družabna srečanja).


Svet staršev v šolskem letu 2019/2020

1. a   Bernarda Šlehta
1. b   Brigita Gartner
1. c   Josipa Žilić Hozjan

2. a   Dean Korošec
2. b   Danijela Kajzer
2. c   Nina Stramlič

3. a   Jasna Gašparič
3. b   Marjana Onič
3. c   Darja Ferlinc

4. a   Marko Polenčič
4. b   Mateja Lobenwein
4. c   Mira Pernat Bračko
4. d   Vesna Voglar

Razredničarke in razredniki

1. a: Peter Medved, prof. / Maja Tuš Kolarič, prof.
1. b: Mojca Tomšič, prof.
1. c: Danijela Žegarac, prof.

 

2. a: Marko Grobler, prof.
2. b: Urška Koren, prof.
2. c: Nikola Bistrović, prof.

 

3. a: mag. Milanka Sobočan, prof.
3. b: Sebastjan Mihajlović, prof.
3. c: Andreja Vidmar, prof.


4. a: Manica Medved, prof.
4. b: Bojana Panevski, prof.
4. c: Bernardka Radej, prof.

Komisija za prehrano

Predstavnika delavcev:
Nikola Bistrovič, prof.
Monika Walter, prof.

Predstavnik dijakov:
Mark Anton Ramšak

Predstavnica staršev
Mira Pernat Bračko