20180407 100705

 

Fizikalni krožek je izbirna interesna dejavnost, pri kateri se dijaki in profesor srečujemo enkrat tedensko. Krožek na nek način nadomešča dodatno uro izbirnega naravoslovnega predmeta, dijakom pa omogoča poglabljanje znanja z obravnavo posebnih ciljev in izbirnih vsebin učnega načrta za fiziko. Namen krožka je priprava na šolsko, regijsko in državno tekmovanje iz fizike ter postavljanje temeljev za izbirni predmet fizika na maturi.

mentor Jakob Murko, prof.

 

 

 

tekmovanjeFIZ

                       Regijsko tekmovanje v znanju fizike, Ljutomer, 16. 3. 2018