Iz dobre šole rastejo boljši časi, iz slabe pa slabši. Časi so takšni, kakršni so ljudje. (A. M. Slomšek)

 

Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška je s svojima vzgojnim in izobraževalnim delom odprta za vse mlade – verujoče, iskalce in neverujoče, vzgojni pristop pa spoštuje svobodno odločitev na tem področju.

zaključna mašaŽivljenje in delo na gimnaziji črpa iz korenin evropske civilizacije, temelječe na judovsko-krščanskem, grško-rimskem in humanističnem izročilu ter na tistem znanju in vrednotah, s katerimi so evropski prostor plemenitile ostale kulture in civilizacije. Spoznavanje različnih kultur in civilizacij prispeva k medsebojnemu dialogu in spoštovanju drugačnosti. Z odkrivanjem kulturne dediščine slovenskega naroda in vloge krščanstva pri tem ter naravnih danosti domačega okolja se krepi narodna identiteta in oblikujejo temelji za samozavesten vstop v evropske in svetovne integracije.

Izobraževalno delo na gimnaziji upošteva pomembnost in prepletenost različnih ved ter poudarja znanost in vero kot dva dopolnjujoča se pola v celoti božjega razodevanja. Izobraževanje temelji na razvijanju lastnih ustvarjalnih pobud, dojemanju znanja kot vseživljenjske vrednote in razvijanju posameznikovih sposobnosti, na podlagi katerih bo odločitev za nadaljnje izobraževanje lažja ter prilagojena željam in sposobnostim posameznika.

Vzgojno delo na gimnaziji pomaga mladim poleg znanja odkrivati tudi moralne vrednote, saj le trdna naveza obojega prispeva k odgovornemu oblikovanju družbe za dostojno življenje vseh ljudi in k trajnemu varovanju stvarstva. Celostni vzgojni pristop upošteva duhovno, duševno in telesno razsežnost človeka za oblikovanje svobodne, samostojne in odgovorne osebnosti.

 

Dobro življenje je navdihovano z ljubeznijo in usmerjano z znanjem. (B. Russell)

 

Zavod