Dodana vrednost Škofijske gimnazije so za mnoge dijake zdaj že tradicionalni sezonski športni tabori. Namen taborov je nadgradnja ur redne športne vzgoje, izbirnega predmeta šport in interesne športne dejavnosti kot tudi športno druženje z vrstniki. Na taborih spodbujamo interese dijakov in bogatimo njihov prosti čas, oblikujemo pozitivne vedenjske vzorce, omogočamo uveljavljanje posameznika, krepimo zdrav občutek samozavesti in zaupanja vase. Razvijamo sposobnost prenašanja naporov in socialnih veščin.

Športni tabori so razporejeni skozi šolsko leto tako, da zaobjamemo vse sezonske športne aktivnosti. Začnemo z jesenskim taborom na Rogli, sledi zimovanje in za konec šolskega leta uživamo na plažah čudovite Baške na otoku Krku.

Nikola Bistrović, prof.

tabor3   sport1

 tabor2  tabor4

 tabor5  tabor6

tabor7  tabor8

tabor10  tabor9