Vera in kultura je predmet, ki je posebnost Škofijske gimnazije. Vsebina predmeta želi dijaka voditi k poglobljenemu razmišljanju o pojavih okrog sebe, k celovitemu razumevanju sebe, soljudi in sveta s temami kot so medosebni odnosi, religije sveta, komunikacija, odvisnosti, odgovorno starševstvo ipd. Sam pouk je oblikovan zelo aktivno, vključenih je veliko praktičnih vaj (skupinske dinamike, metode komunikacije), srečanja z različnimi gosti, diskusije, skupinsko delo. Vsebine so zasnovane tako odprto in široko, da je v njih lahko nagovorjen vsak, ne glede na vero in osebna stališča.

 

Dijaki opisujejo ta predmet še takole:

Zaradi tega predmeta se razred bolj poveže. Posebej zanimiva so duhovna srečanja

To so sproščene ure, kjer potekajo zanimive debate in kjer si oblikujemo kritični pogled na stvari.

VIK je zelo življenjsko naravnan. Dijak lahko pri VIK-u svojemu razredu zaupa svoje izkušnje, težave, dogodke in še marsikaj. Je dokaj pomemben predmet za vzgojo on nasploh za življenje.

Tu se naučimo, kako moramo imeti radi sebe in druge.

VIK mi je všeč, ker je eden bolj sproščenih predmetov, pri katerem velikokrat delamo tudi dejavnosti za boljše počutje.

Ta predmet je poseben, ker obravnavamo teme, ki jih pri drugih predmetih ne bi. Ure so sproščene in zabavne.

Pouk poteka drugače. Več se pogovarjamo, poglobimo v določene teme, lahko se prosto izražamo.

V učilnici za VIK se sliši petje, smeh. Pri predmetu uživam, saj je drugačen, ko so ostali. Predmet je zanimiv tudi za tiste, ki niso verni ali niso kristjani.

Predmet, ki dela škofijce boljše, kljub temu, da se tudi ocenjuje.

 

VIK2  VIK1