V tednu, ko praznujemo dan Rudolfa Maistra, smo odprli razstavo fotografij, s katerimi so dijaki ujeli trenutke, v katerih so se počutili ponosno. Ponos nam je Slovencem nekoliko tuj in ga ne čutimo pogosto. Zato je toliko bolj pomembno, da se ob državnih praznikih zavemo, koliko lepega skriva naša domovina.

Na natečaju je sodelovalo 12 dijakov:
Dominik Križnik, 2. a; Tisa Simerl, 2. a; Mia Lapornik, 2. a; Maja Dobaj, 2. a; Sara Stonič, 2. a; Gaja Oblonšek, 3. c; Andrej Greifoner, 2. b; Kristijan Sernc, 2. c; Vid Oesar, 4. c; Gaj Korošec, 4. a; Staš Dimov, 4. a; Julijan Grajfoner, 4. b.

Vse fotografije so bile izvrstne. Večina jih je bila smiselno povezana z naslovom – "Na kaj smo lahko ponosni v domovini Sloveniji." Fotografije so večinoma izpostavljale lepoto narave v Sloveniji. Gore, podeželske ravnine, slapove, hribe, jezera in obmorski svet. Našle so se tudi fotografije, ki poudarjajo bogastvo sakralne in posvetne arhitekturne dediščine na Slovenskem in nesnovno kulturno dediščino, edinstveno kurentovanje.

Komisijo za izbor najboljših treh fotografij so tvorile prof. Mojca Kelbič Đajić, prof. Maja Tuš Kolarič in zunanja sodelavka, fotografinja Karina Laura. Prav ta je pohvalila vse dijake.

Kot najboljše so bile izbrane tri fotografije, na katerih so nas prepričale motivika, ki je sledila naslovu natečaja, kompozicijska ubranost in barvna izraznost.

Dominik Križnik, prva nagrada, naslov fotografije: Hiška na hribu
Tisa Simerl, druga nagrada, naslov fotografije: Martin Krpan
Julijan Grajfoner, tretja nagrada, naslov fotografije: Pokopališče školjk

Želiva vam, da s ponosom hodite po naši domovini in ponosno najdete še veliko fotografskih utrinkov, ko z odprtimi očmi in srci hodite po Sloveniji.

 

Mojca Kelbič Đajić, prof. in Maja Tuš Kolarič, prof.

 

 4 3       2 2