Na ZAMS smo imeli nov produktiven sestanek v okolju Zoom, kjer sta na Mirko Đukić in Jakob Murko predstavila naloge, ki nas čakajo v tem šolskem letu. Poudarek je bil na pripravi primerov uporabe in prevajanju orodja. V tem šolskem letu nas čaka še izvajanje pilotnih primerov in zaključna konferenca projekta.

Screenshot 1