PrijavnicaPrijavnica: sprejem v Dijaški dom AMS

Vloga: subvencionirano bivanje v dijaških domovih

Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (Uradni list RS, št. 30/18, 70/19, 92/22 in 114/22 – popr.)

Obrazec: namenitev dela dohodnine za donacije

 

Cena bivanja v dijaškem domu 2023 / 2024:

Izhodiščno ceno bivanja oziroma ceno oskrbnine v dijaških domovih določi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Za koledarsko leto 2023 izhodiščna cena bivanja znaša  256,79 € / mesec / dijaka za troposteljno sobo.

Posamezni dijaški dom ima možnost, da za 10 % ceno dvigne ali zniža, odvisno od standarda sobe, v kateri je dijak nameščen. Cenik Dijaškega doma A. M. Slomška sprejema Upravni odbor Zavoda A. M. Slomška.

Izhodiščna cena bivanja je tudi v našem dijaškem domu  256,79€ / mesec / dijaka  (+/- 10% odvisno od standarda sobe).

V dijaškem domu razpolagamo v večini z dvoposteljnimi sobami, nekaj imamo tudi tro- in štiriposteljne. 

 

Zakonodaja: 

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)

- Zakon o gimnazijah (ZGim)

- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1)