etwinning

Ob koncu tretjega šolskega leta, odkar je Škofijska gimnazija A. M. Slomška del skupnosti evropskih šol eTwinning, znova zaključujemo uspešen celoletni mednarodni projekt. Dijaki 2. b in 2. c razreda, ki se nemščino učijo na nadaljevalni stopnji, so letos sodelovali z dijaki gimnazije Vardeegnenes z Danske in gimnazije Pallottiego s Poljske. Sodelujoči iz vseh treh gimnazij so se sovrstnikom predstavljali v obliki, ki jim je najljubša. Snemali so filme o sebi, svojem vsakdanu, šoli in šolskem sistemu, prostem času, priljubljeni glasbi, hrani, o razrednih potovanjih. Drug drugemu so predstavili tudi kraje, v katerih živijo in nekatere praznike, ki jih radi praznujejo. Skupaj so posneli 27 kratkih filmov, seveda vse v nemškem jeziku.

Preko filmov je marsikateri dijak povabil sovrstnike iz tujine tudi v svoj dom. Po mnenju vseh sodelujočih v projektu so najzanimivejši film ustvarili Gašper, Miha in Jan iz 2. c s prispevkom o prostem času mladih v Sloveniji. Vabljeni k ogledu: Hobbys in Slowenien.

mentorica: mag. Milanka Sobočan, prof.

eTwinning2

Želja omogočiti dijakom pristen stik s sovrstniki iz drugih evropskih držav je vodila od iskanja prvih šol za povezovanje do vsakoletnih nemških spletnih projektov, ki dijakom dokazujejo uporabnost nemščine v vsakdanjem življenju in jim pomagajo pri širjenju besedišča ter poglabljanju jezikovnega znanja. Tako se je Škofijska gimnazija A. M. Slomška že v šolskem letu 2009/2010 pridružila skupnosti evropskih šol, ki se povezujejo in sodelujejo v mednarodnih spletnih projektih.

Prvemu uspešnemu je vsako leto sledil nov projekt. Vsakokrat so v njem sodelovali dijaki drugega razreda. Z uvedbo inovativnega oddelka na naši gimnaziji smo delo v spletnih projektih še poglobili in se v šolskem letu 2012/13 vključili v mednarodno mrežo šol, ki delujejo v okviru eTwinning povezav. V tovrstnih projektih dijaki običajno skozi vse leto pripravljajo prispevke na določeno temo ter jih objavljajo v varnem spletnem okolju TwinSpace, kjer so dostopni sovrstnikom iz držav, s katerimi sodelujemo. Tako vsako leto nastane pisana množina nemških prispevkov, s pomočjo katerih lahko dijaki primerjajo življenje mladih v Sloveniji in v drugih evropskih državah.

1.a Dan jezikov

V dneh pred 26. septembrom je na našo gimnazijo prihajalo veliko pisanih razglednic. Vse so bile poslane iz tujine in vse so bile naslovljene na 1. a razred. V okviru enega od letošnjih eTwinning projektov so namreč dijakinje in dijaki 1. a sredi septembra napisali 98 razglednic in jih poslali na vse v projektu sodelujoče evropske šole. Z nestrpnostjo smo čakali razglednice sovrstnikov iz tujine ter  z zanimanjem prebirali pozdrave in sporočila v različnih jezikih. Še dobro, da so bili vedno pripisani angleški prevodi.

Vse prispele razglednice smo ob evropskem dnevu jezikov razstavili ob stopnišču v prvem nadstopju in v vitrini pred tajništvom. Vabljeni k ogledu.

mag. Milanka Sobočan, prof.